Terms and conditions

Følgende handelsbetingelser gælder, medmindre andet er aftalt skriftligt. Ved indgåelse af aftale om køb af ydelser/produkter fra Gitte Skov, Drømmelivet.dk, CVR: 30326482.

Afvikling af forløb og bestemmelser for ændringer og aflysninger af tider.

Gitte Skov/Drømmelivet.dk har ret til med et varsel på 24 timer, at ændre tidspunktet for aftalte 1:1 sessioner. I dialog med klienten aftales et nyt tidspunkt for afholdelse af sessionen.

Ændringer giver ikke ret til en hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Gitte Skov har ret til at aflyse købte sessioner/forløb mod tilbagebetaling af den andel af det betalte beløb der dækker den eller de aflyste sessioner.


Ved sessioner og forløb er det dit ansvar at du er ved telefonen ved tidspunktet for aftalen/logget på online eller hvordan sessionen nu er aftalt.

Ligeledes er du ansvarlig for at din internetforbindelse/mobilsignal fungerer. Du er også selv ansvarlig for at tjekke om mail havner i Spam filter eller lignende.

Det er også dit ansvar at opdatere Gitte Skov/Drømmelivet.dk så vi altid har din aktuelle mail og telefonnummer.

Når tidspunktet er aftalt, er tidspunktet for aftalen bindende. Såfremt du ikke fremmøder online eller via telefon, inden for 20 min. efter det aftalte tidspunkt, aflyses sessionen, uden mulighed for at få pengene retur eller bytte til en ny tid.

Hvis en session aflyses mindre end 18 timer i forvejen er ikke muligt at få pengene retur, ej heller at bytte til en ny tid.

Når du tilmelder dig et forløb, eller køber et produkt med ratebetaling, er du indforstået med, at du er forpligtet til at betale alle efterfølgende rater indtil forløbet er betalt fuldt ud, uanset om du vælger at stoppe undervejs - og uanset årsag. 
Du har 14 dages fortrydelsesret på dit køb såfremt dit forløb ikke er startet endnu, dog er der et administrationsgebyr på 500,- såfremt den første rate er betalt og skal refunderes.

Ved køb af et produkt/onlinekursus frafalder fortrydelsesretten i det øjeblik produktet åbnes/downloades.


Priser

Alle oplyste priser er i danske kroner med mindre andet er opgivet, og vi benytter den sikre betalingsløsning Stripe. 

Forsinket eller udebleven betaling er IKKE en gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen, og som tidligere beskrevet ovenfor, så gælder det at samtlige rater indtil det fulde beløb er betalt, skal betales uanset om du ønsker at stoppe forløbet undervejs. Ved forsinket eller udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler, såvel som at inddrivelse af det skyldne beløb vil blive sat i værk.

Ansvar

Det er til hver en tid dit eget ansvar hvad du gør med oplysninger, viden og redskaber du får via Gitte Skov/Drømmelivet.dk. Når du deltager på onlineforløb, mentorforløb eller andet udbudt af Gitte Skov/Drømmelivet.dk, tager du 100 % ansvar for din egen udvikling og egne resultater.

Du er indforstået med, at du hverken på onlineprodukter eller forløb kan garanteres et bestemt resultat.


Rettigheder

Gitte Skov/Drømmelivet,dk har til enhver tid alle rettigheder til leverede ydelser/produkter. Uanset om disse er live, digitale eller trykte.

Når du købet noget, opnås alene en brugsret til det købte, denne brugsret er personlig og må kun anvendes til eget brug.

Det købte må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Alle digitalt købte produkter på onlineforløb, kan downloades så længe onlineforløbet er i gang. Herefter er det forbrugerens ansvar at downloade materialet, inden forløbet slutter.

Ved køb af et udelukkende online produkt, er der adgang til dette i 60 dage fra købsdatoen, herefter kan det ikke garanteres at ligge online længere, og for fortsat at have adgang til dette er det muligt at downloade til fremtidigt, personligt brug.


Datapolitik

Gitte Skov/Drømmelivet.dk indsamler kun de oplysninger som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser/produkter eller ved tilmelding til nyhedsbrevet.

Formålet med denne indsamling er at være i stand til at gennemføre købet/leveringen, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler, og videregiver aldrig dine oplysninger til tredjemand.

Du har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Gitte Skov/Drømmelivet.dk har om dig, og du har altid ret til at få dem ændret eller slettet. Det kan ske ved at sende en mail til gitte@droemmelivet.dk.